Novinky
 

 

Informace ke studijnímu pobytu v Moskvě na RUDN

vynikající článek a fotografie od Tomáše Málka (účastníka studijního pobytu) :

V rámci bilaterální dohody, kterou v roce 2005 podepsala Pedagogická fakulta UJEP s Právnickou fakultou RUDN v Moskvě bylo možné pro naše studenty již podruhé vycestovat na tři týdny do Ruské federace v rámci kulturní výměny.
O této kulturní výměně bylo možné se informovat na děkanátu PF (proděkan pro zahraniční vztahy doc. Zdráhal) a na Centru slavistiky (dr. Celerová). Letošní rok se této výměny zúčastnilo celkem sedm studentů (pět z obchodní ruštiny, jeden z geografie a jeden z obou výše uvedených oborů).

Nyní však již k samotnému pobytu. Cestovat v dnešní době do Ruské federace je poněkud obtížné, protože k výjezdu je třeba vízum, které je možné za cca 1200 Kč získat na konzulárním oddělení Velvyslanectví RF pouze na základě oficiálního pozvání (toto pozvání zajistila ruská strana). V našem případě byla cesta komplikovanější v tom, že jsme použili vlak (vyšel asi dvakrát levněji, než letadlo) a bylo třeba obstarat ještě tranzitní vízum přes Bělorusko.
Po příjezdu do Moskvy (cesta vlakem trvala 31 hodin) probíhalo vše velmi hladce. Ruská strana zajistila náš odvoz z nádraží a ubytování, které bylo na velmi vysoké úrovni (viz. fotografická příloha). Určitým, ne příliš příjemným specifikem byla nutnost registrace cizinců na milici. V rámci tohoto procesu byly všem odebrány na dva týdny pasy pouze proti určitému potvrzení, což nám v prvních dvou týdnech do značné míry omezilo možnost cestovat dále mimo hlavní město, protože jízdenky na vlak se dají zakoupit pouze s platným pasem.
V průběhu pobytu samotného jsme měli přiděleny studenty, kteří nám zajišťovali do určité míry program (jednalo se o studenty, kteří potom vycestovali o týden později na UJEP a my jim obdobný program zajišťovali v Čechách). Obrovským pozitivem byla skutečnost, že nám vedení ruské fakulty vycházelo ve všem vstříc a snažili se řešit všechny vzniklé problémy (kterých mnoho nebylo) velmi rychle i na české poměry. Za všechno je možné uvést přístup na internet, který je v bezplatné podobě v Rusku stále velmi těžko dostupný i pro studenty přímo u vyučujících.
V rámci pobytu bylo možné navštívit vyučování na vybraných přednáškách a seminářích, knihovnu AV RF, města Vladimir a Sankt Petěrburg a další zajímavá místa v rámci Moskvy (viz. fotografická příloha).
Další výjezd se uskuteční pravděpodobně opět v září a bude trvat dva nebo tři týdny. Případní zájemci mohou získat potřebné informace u Mgr. Holečka - koordinátora pro vztahy s RUDN, popř. přímo od účastníků poslední kulturní výměny.

Pokud by se mezi vámi nějaký zájemce objevil, je nutné znát alespoň základy ruštiny a azbuku (nápisy v latince jsou v Moskvě spíše výjimečné). Určitým zvýhodňujícím faktorem je pro případného zájemce ta skutečnost, jestli pracuje na DP nebo BP a tato kulturní výměna by mu mohla ve vypracování této práce pomoci.
Ubytování bylo velmi kvalitní, zahrnovalo dvoulůžkové pokoje se satelitní TV, sprchu, toaletu a kuchyń (nevybavenou)
RUDN - ruská univerzita přátelství národů - zde budete navštěvovat vybrané kurzy

 

 

 

 

 

Vytvořil: Leryx.cz (c) Radim F. Holeček 2004